Att skapa en hållbar relation mellan enavfallsanläggning för hantering avradioaktivt avfall och dess värdkommun

Mervärde genom design och process

Adobe Acrobat PDF Document - on 9/14/20 at 4:26 PM
- Adobe Acrobat PDF Document on 12/20/19 at 2:53 PM

Alla långsiktiga projekt för hantering av radioaktivt avfall pågår sannolikt i årtionden eller århundraden. Projektet kräver en fysisk plats och det kommer att påverka det omgivande samhället på en rad olika sätt under hela den perioden. Den samhälleliga varaktigheten för en överenskommen lösning, det vill säga den långsiktiga hållbarheten, är av avgörande betydelse för att det ska lyckas. I denna rapport identifieras ett antal element i konstruktionen (inbegripet funktionella, kulturella och fysiska egenskaper) som främjar en bestående relation mellan anläggningen och värdsamhället genom att förbättra möjligheterna till livskvalitet över generationsgränserna.