Avveckling av kärntekniska anläggningar

Det har gjorts och kan göras igen

Adobe Acrobat PDF Document - on 12/17/20 at 5:58 PM
- Adobe Acrobat PDF Document on 12/20/19 at 2:52 PM

En ansenlig internationell erfarenhet som inhämtats under de senaste 20 åren visar att kärntekniska anläggningar kan rivas och avvecklas på ett säkert sätt när ett beslut väl fattats att avsluta driften och stänga av dem för all framtid. Denna broschyr beskriver utvecklingen av en rad olika kärnkraftsanläggningar och visar världsomspännande exempel på framgångsrika projekt.