Pa väg mot geologisk slutförvaring av radioaktivt avfall: Var star vi idag?

En internationell bedömning - Utgiven av Milijödepartemenet och Kommentus förlag, Stockholm, 2000

Adobe Acrobat PDF Document - on 2/9/21 at 8:26 AM
- Adobe Acrobat PDF Document on 12/20/19 at 2:38 PM

Radioaktivt avfall av alla slag måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt nu och i framtiden med hänsyn både till människors hälsa och till skyddet av miljön. Avfallet måste också skyddas mot intrång. Den svåraste uppgiften gäller hanteringen av det långlivade avfall som måste hållas isolerat från människans miljö i tusentals år. Den strategi som bedöms lämpligast för att ta slutligt hand om avfallet är deponering på stort djup i omsorgsfullt utvalda geologiska formationer.
Rapporten redovisar en expertbedömning av utvecklingen under de senaste tio åren inom området geologisk slutförvaring och hantering av radioaktivt avfall. I rapporten behandlas både tekniska och samhälleliga aspekter på frågan. Den borde därför vara av intresse både för beslutsfattare med ansvar för hanteringen av radioaktivt avfall och för intresserade individer och grupper.